Leskisten Wereldgodsdiensten

Bij Oblimon zijn leskisten te huur bij onderwerpen die te maken hebben met Wereldgodsdiensten. Zij zijn in de eerste plaats bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar en geschikt om mee te werken in het basisonderwijs en jeugdwerk. Met eventueel kleine aanpassingen zal een groot deel van het materiaal ook bruikbaar zijn voor groepen jongeren of volwassenen.
Onze leskisten zijn niet bedoeld als tentoonstelling. Het is materiaal om actief te gebruiken. Er zijn suggesties voor groepswerk en zelfstandig werken, maar zeker ook voor kringactiviteiten en klassikale lessen.

Bij het ontwerpen van lessuggesties hebben wij ons gericht op interreligieus leren. U kunt onze leskisten zeker ook gebruiken in het kader van wereldoriŽntatie en met als doel, kinderen kennis te laten maken met verschillende godsdienstige stromingen. Maar voor de makers stond het streven centraal, bij te dragen aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen door de ontmoeting met verschillende godsdiensten en met elkaar.

Een gemiddelde leskist bevat boeken, cdís en/of dvd's, fotoseries, (gebruiks)voorwerpen en een map met toelichtingen, lessuggesties en achtergrondinformatie.


Op dit moment zijn de onderstaande leskisten verkrijgbaar.
Klik op de naam van de leskist voor meer informatie.

      Islam
      Christendom
      Hindoeisme
      Jodendom
      Boeddhisme
      China (in ontwikkeling)
      wereldgodsdiensten
     
      water en religie

Kosten:
De leskisten worden kosteloos uitgeleend wanneer dit wordt gekoppeld aan een door Oblimon uitgevoerde activiteit, zoals een workshop of studiebijeenkomst.
In andere gevallen bedraagt de huurprijs € 35,= per twee weken.

Bezorging:
Wat betreft bezorging geldt dat u in principe zelf de leskisten ophaalt bij en terugbrengt naar Oblimon (Zeelandsingel 40, Arnhem-Zuid).

Reserveren
Reserveren kan per mail: liesbeth@oblimon.nl.